بهترین اندیکاتور

فیبوناچی Time

#آموزش
#تحلیل_تکنیکال
10 قانون تحلیل تکنیکال از جان مورفی:

شناسایی الگوی مکانی زلزله‌های غرب ایران به روش فیبوناچی

در 12 نوامبر 2017 میلادی (21 آبان 1396 خورشیدی)، زلزلة مهیبی با بزرگی 3/7، مناطق غرب ایران در حوالی شهرهای مرزی ازگله، سرپل ذهاب و قصر شیرین را به‌شدت تکان داد و موجب کشته شدن بیش از 600 نفر و آسیب مالی و جانی صدها تن در استان کرمانشاه شد. در این تحقیق با بهره‌گیری از پایگاه اطلاعات لرزه‌ای سازمان زمین‌شناسی آمریکا و کاتالوگ زمین‌لرزه‌های استان کرمانشاه (2017 – 1900 میلادی)، پیش‌بینی بازنگرانه با استناد به مفهوم و نتایج سری اعداد فیبوناچی ارائه شده و در پی آن، مخاطرات منطقه از دیدگاه مکانی با تأکید بر شناسایی و معرفی پتانسیل‌های لرزه‌ای غرب ایران بررسی شده است. کاربرد فیبوناچی Time توالی فیبوناچی برای دستیابی به سازوکار توزیع غیرخطی زلزله‌ها، سابقه دارد، اما نتایج این پژوهش به‌طور مشخص بیانگر وجود روابط مکانی بین زلزله‌های فیبوناچی Time سدة گذشته با پیدایش چشمة لرزه‌ای اخیر در ازگله است. همچنین براساس دستاوردهای این تحقیق، توزیع پس‌لرزه‌های رویداد 3/7 ازگله در اشکال مارپیچی و گنومون طلایی انجام گرفته و آرایش مکانی داده‌های کاتالوگ به‌شکل مثلث طلایی (با زاویة رأس36 درجه) و دایرة طلایی (با کمان 5/137 درجه) بوده است. بدین ترتیب با استفاده از روش فیبوناچی، ضمن اثبات طبیعی بودن منشأ زمین‌لرزه‌های غرب ایران، نظم رویدادهای ثبت‌شده از سال 1900 میلادی تا کنون بررسی شده و شواهدی دال بر پیش‌بینی مکانی زلزله‌های این استان ارائه شده ‌است.

کلیدواژه‌ها

مراجع

[2]. Schoen, R. (1982). “فیبوناچی Time The Fibonacci Sequence in Successive Partitions of a Golden Triangle”. Fib. Quart. 20. pp. 159-163.

[3]. Ball, K.M. (2003). Strange Curves, Counting Rabbits and other Mathematical Explorations. 8: Fibonacci Rabbits Revisited. Princeton NJ. Princeton University Press. p. 165.

[5]. Pappas, T. (1989). The Golden Rectangle , The Joy of Mathematics. San Carlos. CA: Wide World Publ./Tetra. pp. 102-106.

[6]. Kabai, S. (2002). Mathematical Graphics I: Lessons in Computer Graphics Using Mathematica .Püspökladány. Hungary: Uniconstant. p. 79.

[7]. Werner, M.J. (2011). “Earthquake Forecasting based on Data Assimilation: Sequential Monte Carlo Methods”. Nonlinear Process in Geophysics. 18.pp. 49-79.

[8]. Sgrina V; Conti L. (2012). “A Deterministic Approach to Earthquake prediction” International Journal of Geophysics .Vol. 2012. Article ID 406278.pp. 1-20.

[9]. Turcotte, D.D. (1997). Fractals and Chaos in Geology and Geophysics. New York. Cambridge University. Cambridge University Press. p. 397. 2nd فیبوناچی Time Edition.

[10]. Belyakov A. (2013). “Probabilistic Factors as a Possible Reason of the Stability of Planetary and Electronic Orbits” , Progress in Physics Vol.3.فیبوناچی Time pp. 56-57.

[11]. Berberian, M. (2014). “Earthquakes and Coseismic Surface Faulting on the Iranian Plateau” . Elsevier. 978-0-444-63297-5. Volume 17 - 1st Edition.

[12]. Department of the Interior, U.S. Geological Survey (USGS). (2017). Official Report on A magnitude 7.3 earthquake struck Iran near the border فیبوناچی Time with Iraq on November 12, 2017at 9:18 pm local time. 1:18 pm Eastern Standard Time., https://www.usgs.gov/news/magnitude-73-earthquake-iraniraq-border.

[13]. Ambraseys, N.N. and Melville, C.P. (1982). A History of Persian Earthquakes. New York. Cambridge University. Cambridge University Press. p. 150. 1st Edition.

[14]. Kagan, Y.Y. (2002). “Aftershock Zone Scaling” . Bulletin of American Seismological Society. Volume 92. pp. 641-655

[15]. Viswanath D. (2000). “Mathematics of Computation, Random Fibonacci Sequences and the Number 1.131988” , American Mathematical Society. Volume فیبوناچی Time 69. No 231.pp. 1131-1155.

[16]. Boucouvalas A. C. ; Gkasios M. ; Keskebes A. ; Tselikas NT. (2014) . “Leading Time Domain Seismic Precursors” 2 nd Intern. Conf. on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2014) Proc SPIE Vol.9229, 92291H, Paphos. Cyprus.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا